100% Polsk

Polskt koncept, polsk produkt, polskt arbete

Galecos hela tillverkningsprocess äger rum i Polen och våra innovationer är resultat av polsk forskning.

Val av inhemska produkter stärker den polska ekonomin och ger nya jobbtillfällen i landet samt främjar kreativitet och entreprenörskap. Som ett företag med 100 % polskt kapital tror vi på polska produkter och dess höga kvalitet och är glada att vi kan bidra till ökade sysselsättning.

På internationell nivå understryker vi vår polska karaktär konsekvent. Det är vår stolthet att som ett polskt företag är vi konkurrenskraftiga även på en internationell arena där en polsk produkt och ett polskt koncept vinner uppskattning.