Samhällsansvar

Miljön: Miljömässigt ansvarstagande är en viktig del av vår verksamhet. Vi lever i ett starkt ömsesidigt beroende, där människa är beroende av naturen och naturen är beroende av oss människor. Om vi är rädda om nästa generationer måste vi vara rädda om naturen också.

Miljöaspekter tas på allvar i vår verksamhet. Företaget samarbetar i förebyggande syfte med föreningar, som arbetar med dessa frågor. Vi strävar efter att ständigt förbättra miljöarbete.

Vi skär ner på energi- och  råvaruförbrukningen tack vare  våra nya teknologier och produktionsmedel. Vi lägger fokus på minskning av avfallsmängden genom återvinning och återanvändning. Vi är stolta att vi inte bidrar till växande avfallsberg på jordklotet.

Socialt ansvarstagande: Kommersiell verksamhet utgör inte den enda grenen i Galecos värld. Till vardags vill vi också se till andra som inte har det lika bra. Om vi bara kan, hjälper vi framför allt barn som i följd av smärtsamma händelser ofta brottas  med essentiella problem som tak över huvudet och tillgång till kunskap.

Fast vi är medvetna om att det bara är en droppe i havet, strävar vi efter att framkalla leende om bara ett litet, inte bara i regnet.