Montering

Val av takavvattningssystem

För att välja ut ett passande takavvattningssystem måste man beräkna hur mycket vatten som systemet ska leda av från husets tak. För detta ändamål beräknar vi Takets Effektiva Area.

Effective Roof Surface (ERS):

 

Beräkning av Takets Effektiva Area  ETA

Takets area i kvadratmeter=C/2+B x takets längd

Om projektet räknar med användning av rännvinklar, måste ETA multipliceras med följande procent:
a) 10 % vid montering av rännvinkel upp till 2 meter från tappstycke
b) 5 % om avståndet är större än 2 meter

Beräkningarna ovan förutsätter nederbörds intensivitet på 75mm/h och taklutning om maximalt 50°. För platta tak samt tak med lutning mindre än 10° är den maximala Takets Effektiva Area lika med takets area.

Tabellen nedan beskriver effektivitet hos Galeco STAL-system beroende på stuprörets placering. På Galecos hemsida hittar du en interaktiv kalkyl som hjälper dig att välja det rätta systemet som leder bort vatten från ditt tak.

Effektivitetstabellen

Following table determines Galeco STAL system efficiency in accordance with the placement of the fall pipe.

Placering av stuprör 120/90 135/90 135/100 150/100 150/120
60 m2 110 m2 110 m2 150 m2 150 m2
120 m2 220 m2 220 m2 300 m2 300 m2

Ladda ner monteringsanvisning
 

 

Dimensioner och användningsområden

GALECO STAL 120

är avsett för större garage, fritidshus och mindre villor och utgör en komplettering till Galeco 135. Hängrännans djupa profil har liknande volym som plåtränna med skandinavisk profil 125mm.

GALECO STAL 135

är ett bassystem för villor, bostadshus och mindre kommersiella byggnader. Hängrännans djupa profil har liknande volym som plåtränna med skandinavisk profil 150mm.

GALECO STAL 150

är avsett för takavvattning av stora jämna takytor på industribyggnader och stora bostadshus.