Bra att veta innan du sätter igång

Lagring

  1. Systemets alla komponenter ska förvaras torrt.
  2. Tills monteringen sätts igång skall alla komponenter förvaras i fabriksförpackning, dock borde man undvika att lagra rännor och rör i plastfilm längre än 3 månader från inköp (det kan uppstå svarigheter med att ta bort plastfilmen).
  3. Om komponenter förvaras lösa ska man säkerställa att de inte glider ner. Lägg inte mer än fyra lager på varandra.
  4. Stål är ett böjligt material och därför blir alla bucklor varaktiga och kan orsaka brister i systemets täthet.

Transport

  1. Lasten måste fraktas fastspänt.
  2. Lasten måste placeras horisontellt på en plan och jämn yta.
  3. Lastning och lossning för hand rekommenderas.

Underhåll

  1. Om du vill behålla rännorna i bästa skick föreslår vi att du rensar och tvättar dem då och då. Särskilt gäller det om du bor i områden som utsätts för surt regn, industriella utsläpp mm.
  2. Om det uppstår skador i skyddsskiktet ska man tvätta stället och behandla mot rost med rostskyddande färg. Efter tiotals år av nyttjande kan skyddsskiktet bli tunnare, då kan man måla om rännorna.

 

 

Standarder och garanti

Rännor och stuprör uppfyller den högsta kvalitetsklassen enligt europeisk standard PN-EN 612  ”Hängrännor av metall med rund framsida och stuprör av metall ”och rännkrokarna enligt PN-EN 1462 „Rännkrokar till hängrännor. Krav och provning.”

Egna deklarationer bekräftades av Institut för Byggteknik: rapporter LOW/002/2006, LOW/002A/2006, LOW/031/2006, LOW/032/2006, LOW/019.2/2007, LOW/0108.1/2008, LOW/537.1/2009,  LOW/605.1/2009,  LOW0-823/2012,  LOW01-0900/14/Z00OWN.

Garanti

Galeco STAL omfattas av 35-års  rostskyddsgaranti mot genomrostning inifrån om systemet monteras i miljö av korrosivitetsklass C1-C3, och 15-års garanti i vid korrosivitetsklass C-4 enligt tabell nedan.

Korrosivitetsklasser

CLASS CORROSIVITY ENVIRONMENT DESCRIPTION
C1

MYCKET LÅG

Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydlig mängd föroreningar. t.ex. kontor, skolor, hotell.

C2 LÅG

Utrymmen med låg mängd föroreningar. Icke uppvärmda utrymmen med
växlande temperatur och luftfuktighet. Låg kondensförekomst, och låg mängd föroreningar, t.ex. gymklubbar, lagerlokal.

C3 MÅTTLIG

Utrymmen med förekomst av salt och måttlig mängd luftföroreningar.
Stadsområden och lätt industrialiserade
områden med viss påverkan av kustmiljöer. Utrymmen med måttlig fuktighet och med viss mängd luftföreningar som t.ex. bryggverk, mejerier, tvättinrättning.

C4 HÖG Utrymmen med måttliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt. Industri och kustområden. Hög fuktighet och stor mängd
luftföroreningar från industriprocesser. t.ex. kemisk industri, simhallar, varv.