Vårt mål

Vi är en ledande leverantör av takavvattningssystem och vår personal bemöter kunderna med stort engagemang. Och nyskapande lösningar. I vår verksamhet tillämpar vi etiska värderingar och prioriterar både kundernas och de anställdas välbefinnande.”

Szczepan Buryło


Styrelseordförande