Fördelar

Estetisk utförande

Hängrännans och stuprörets geometriska form samt användningen av frontbeslaget och dekorativ takfotsinklädnad bidrar till byggnadens moderna look.

Enkelt att sätta upp och montera frontbeslaget

Tillgång till takrännan är smidig och systemet kan enkelt rengöras.

Hängrännans och stuprörets kvadratiska profil

Formen passar väl till byggnadens fasad och gör systemet ännu mer effektivt.

Support för arkitekter i form av CAD-databas

Hjälper arkitekter att placera systemet i sina projekt.